Sobre nosaltres


SOBRE NOSALTRES

El Grup d’Acció Local (GAL) Maestrat Plana Alta Leader 1420 es va crear al juny de 2016 amb l’objectiu de formar part dels GAL LEADER 2014 – 2020 seleccionats per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

El GAL Maestrat Plana Alta Leader 1420 es constitueix com una associació sense ànim de lucre que té com a principals fins els següents:

 • Servir de fòrum de debat i cerca de consens per a les qüestions relatives al desenvolupament rural del territori.
 • Accedir i gestionar programes i iniciatives tant públics com privats, promoguts per les diferents Administracions o per qualsevol altra entitat, encaminats al desenvolupament rural.
 • Sensibilitzar a les diverses Administracions Públiques i altres agents socioeconòmics representatius del territori, sobre les potencialitats de desenvolupament d’aquest territori rural.
 • Promoure, dinamitzar i racionalitzar el desenvolupament integral rural del territori.
 • Afavorir la dinamització social i cooperació institucional per al desenvolupament del territori.
 • Informar la població local i afavorir l’impuls per part de la mateixa a participar en projectes de desenvolupament rural.
 • Contribuir a la conservació i foment del patrimoni cultural, històric i natural de la comarca.
 • Servir a les entitats associades de centre receptor i distribuïdor de tota la informació relativa al camp del desenvolupament rural.

LA NOSTRA MISSIÓ

El nostre GAL ha de ser una organització promotora del desenvolupament sostingut del nostre territori, la qual integra a tots els agents i consolida i reforça l’enfocament LEADER a través de la innovació, la generació d’ocupació i l’ús eficient dels recursos.

LA NOSTRA VISIÓ

L’estratègia del nostre GAL ha de ser capaç de generar il·lusió en el territori rural, tant il·lusió per viure en el medi rural i gaudir de la qualitat de vida del mateix com a il·lusió per emprendre i treballar en el medi rural, assentant-se en el mateix i generant activitat econòmica i ocupació.

EN L’ACTUALITAT

Actualment el GAL està format per 40 socis, 24 públics i 16 privats. L’associació està oberta a la incorporació de nous socis que desitgen formar part del projecte de desenvolupament rural del territori GAL. Si vols formar part del GAL Maestrat Plana Alta Leader 1420 posa’t en contacte amb nosaltres i t’expliquem els passos a seguir.

El GAL compta amb una  Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) elaborada amb la participació dels principals agents del territori i que, després d’una anàlisi exhaustiva de les fortaleses – febleses i oportunitats – amenaces, compta amb un pla d’acció per a fomentar el desenvolupament del nostre territori rural.

Aquests són els 4 principals objectius entorn dels quals gira la EDLP del GAL Maestrat Plana Alta Leader 1420:

 1. Millora de la qualitat de vida dels agents del territori
 2. Foment de l’emprenedoria i la competitivitat empresarial
 3. Preservació del patrimoni natural i cultural del territori
 4. Potenciació del turisme d’interior

Pots veure la EDLP completa ací.