El Territori


El territori del GAL Maestrat-Plana Alta Leader 1420 està format per un total de 24 municipis, tots ells situats a la província de Castelló, i 26.166 habitants (Cens 2017). Aquest territori integra a dues comarques com són Baix Maestrat i Plana Alta, també s’inclou al municipi de Tírig que forma part de la comarca de l´Alt Maestrat.

El GAL Maestrat-Plana Alta Leader 1420 abasta una superfície total de 1.476,1km2 el que suposa el 22,3% del territori de la província de Castelló. Es tracta d’un territori format per municipis d’interior caracteritzats per la seua proximitat a la costa la qual cosa té avantatges i inconvenients. Un dels principals inconvenient és que la població més jove emigra a les zones de litoral pròximes més dinàmiques econòmicament amb la finalitat d’optar a una millor oferta laboral. És necessari potenciar els valors de la vida en el medi rural fomentat l’establiment de la població en aquest territori.

El medi ambient, ben conservat i amb una important varietat de paisatges, és una fortalesa del territori susceptible de ser posada en valor des d’un punt de vista turístic. Els paisatges muntanyencs i els dominats per cultius d’oliveres i arquitectura de “pedra en sec” són característics de la tota la zona GAL.