Avís legal


Dades Empresa

Maestrat Plana Alta Leader 1420
C.I.F: G12.971.123
Domicilio C/Doctor Miguel Barrera, nº2 Traiguera CP. 12330, Castelló.
Telèfon: 678429481
E-mail: info@galmaestratplanalta.com

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc Web atribueix la condició d’usuari, i accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals que es descriuen en aquest apartat.

Utilització del Lloc Web

El lloc Web és ofert amb fins informatius sobre els serveis oferts per Maestrat Plana Alta Leader 1420 , la qual podrà deixar de prestar els serveis oferts en aquest lloc Web sense prèvia comunicació amb l’usuari, la qual cosa no comportarà cap obligació legal amb el mateix o amb tercers.

Vincles a Tercers

En el cas de vincles a llocs de tercers, l’usuari passarà a estar regit per les Condicions Generals/ Avís Legal del nou lloc. Maestrat Plana Alta Leader 1420 no serà responsable ni tindrà obligació legal per l’ ús d’ aquests llocs.

Exclusió de garanties i responsabilitat:

Maestrat Plana Alta Leader 1420 no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts dels textos publicats, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Així mateix, tot i que s’intenta en la mesura del possible mantenir la informació actualitzada, Maestrat Plana Alta Leader 1420 no pot garantir l’exactitud de la informació que ofereix en aquest lloc Web, que pot estar incompleta o contenir errors, degut principalment a la ràpida evolució de la normativa de referència.

Drets d’Autor (Propietat intel·lectual i industrial)

Tots els textos i imatges continguts en el lloc Web de Maestrat Plana Alta Leader 1420 posseeixen drets d’autor i no poden ser reproduïts sense autorització per escrit dels seus propietaris legals.

Privacitat

La informació que els usuaris proporcionin a Maestrat Plana Alta Leader 1420 a través dels formularis i/o adreces de correu d’aquest lloc Web, s’utilitza per contestar a les seves consultes, procedir a la seva inscripció en els diferents cursos i remetre’ls informació. Per a més informació sobre el tractament de dades en aquesta Web, consulteu la nostra Política de Privacitat (En punxar sobre política de privacitat, que ens porti al contingut de la mateixa).

Legislació

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació a les mateixes, tant Maestrat Plana Alta Leader 1420 com els usuaris se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals que resultin legalment competents.

Modificacions de l’Avís legal

Mestrat Plana Alta Leader 1420 podrà modificar l’apartat Avís legal quan ho consideri pertinent. L’usuari haurà de revisar el seu contingut en cada visita, ja que aquests poden ser modificats sense previ avís. Així mateix, comprèn i accepta totes i cadascuna de les clàusules contingudes en el present document. És de la sencera responsabilitat de l’usuari revisar els termes recollits en aquest apartat.

Condicions de contractació de serveis

Les presents condicions de contractació són aplicables a la contractació dels serveis oferts per Maestrat Plana Alta Leader 1420 a través de la seva pàgina Web https://www.galmaestratplanalta.com.
Es denomina “Client” als destinataris dels serveis oferts a la Web i que es descriuen en aquest apartat. El Client, pel fet de la contractació, accepta tots els termes i condicions recollits en aquest apartat, i declara conèixer i acceptar la informació de l’avís legal i de la política de privacitat.
En aquest apartat es descriuen les condicions generals aplicables a la contractació de tots els serveis oferts a la Web, especificant-se en el contracte de cadascun d’ells les seves condicions particulars.

Desistiment

El client podrà desistir del servei contractat, sense necessitat de justificació, en un termini màxim de 14 dies naturals des de l’endemà de la realització de la contractació del servei. Per exercir el desistiment el client haurà de comunicar-ho de forma fefaent a Maestrat Plana Alta Leader 1420, mitjançant carta postal a la següent adreça C/Doctor Miguel Barrera, nº2 o mitjançant e- mail dirigit a info@galmaestratplanalta.com. Pot utilitzar el següent formulari, tot i que el seu ús no és obligatori. Les quantitats abonades li seran retornades sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en la qual ens informi de la seva decisió de desistir del contracte. S’efectuarà l’esmentat reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la contractació, tret que hagi disposat expressament el contrari.

Drets d’ autor

L’ús dels continguts i materials facilitats en l’àmbit del servei que contracta el client està limitat només al client que l’ha adquirit, no estant permès difondre o compartir els continguts d’aquests serveis. Els continguts dels serveis i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, posseeixen drets d’autor i no poden ser reproduïts ni compartits sense autorització per escrit dels seus propietaris legals, podent en cas contrari exercitar les accions legals corresponents.

Modificació de les presents condicions

Mestra Plana Alta Leader 1420 podrà modificar les presents condicions pel que es recomana la lectura de les mateixes al client en cada procés de compra. Les modificacions no tindran efectes retroactius en les contractacions ja realitzades.

Legislació aplicable

Les presents condicions de contractació es regiran per la legislació espanyola.